Specimen Storage Box for Hitachi Threaded SEM Mounts (10), Pk of 1

Specimen Storage Box for Hitachi Threaded SEM Mounts (10), Pk of 1
Specimen Storage Box for Hitachi Threaded SEM Mounts (10), Pk of 1
$14.57
AvailabilityIn Stock
Item02004-AB

Holds 10 Hitachi® 14mm threaded mounts.